top of page

PROGRAM

Tisdag 9 juli

Kapitalmarknadsdagarna_introbild_edited.jpg

PROGRAM 2023

KAPITALMARKNADSDAGARNA 11-12 juli 

 

TISDAG 11 JULI
 

Moderator: Linda Lagerdahl & Sverrir Thór, Fråga Lou

 

Företagspresentationer: Presentationen kommer filmas och streams live den kommer även finns tillgängliga efter eventet.
 

kl 08.50    Brinova
kl 09.10    Fabege
kl 09.30    Diös
kl 09.50    Platzer   
kl 10.30    Wihlborgs

kl 10.50    Balder
kl 11.10    Catena

kl 11.30    Wallenstam

 

kl 13:00    Välkommen till Kapitalmarknadsdagar i Båstad
Lennart Mauritzson,
Vd på Backahill hälsar välkommen 

Tema:
"HÅLLBARHET GÖR BRANSCHEN TILLRÄCKLIGT? VAD MERA KRÄVS AV BRANSCHEN?"

Moderator: Linda Lagerdahl & Sverrir Thór, Fråga Lou

Bra men inte tillräckligt – hur kan fastighetsbranschen lyfta sitt hållbarhetsarbete ytterligare ett snäpp?

Fastighetsbranschen har en viktig roll att spela när det gäller hållbarhet och även om branschen kollektivt har tagit ett antal steg i rätt riktning finns det mycket mer kvar att göra. Vilka är de viktigaste långsiktiga åtgärderna och vilka ger mest effekt på kort sikt?

Talare:   Maria Wetterstrand, VD på Milton Europe

Panel :   "Hur möter vi framtidens utmaningar/möjligheter?"

Med avstamp i föregående presentation tar vi ned frågan på bolagsnivå och diskuterar hur svenska fastighetsbolag kan höja ribban i klimatarbetet.

Jörgen Eriksson, Vd på Catena
P-G Persson, Vd på Platzer
Sofie Stark
, Fastighetschef på Diös

Tema: "FINANSIERING OCH INTERNATIONELL UTBLICK"

Moderator: Sverrir Thór, Fråga Lou & Joakim Nirup, Head of Dept Advisory, JLL 

 

kl 14.30   How did the banking disruption of 2023 affect the European real estate market?

Bankfrossan våren 2023 som kulminerade i Credit Suisses fall fick nog en och annan att tänka tillbaka till 2008 och Lehman-kraschen. Nu ter sig det snarare som en temporär störning än en systemkrasch men samtidigt en påminnelse om att även banker måste tänka på ränte- och kreditrisker vilket av naturliga skäl flyttar fokus över till fastighetsmarknaden. Huruvida bankfrossan har lämnat några bestående spår på den europeiska fastighetsmarknaden får framtiden utvisa men de kortsiktiga effekterna är värda att utforska. Har synen på kreditgivning till fastighetsbranschen påverkats och i så fall på vilket sätt? Hur har det i sin tur påverkat marknadsaktiviteten?

Talare: Nick Axford, Chief Economist, Avison Young

Panel :  Finansieringsstrategier för framtidens fastighetsmarknad

Under 2010-talet har kapitalmarknaden med sina attraktiva kreditvillkor tagit en till synes orimligt stor del av finansieringskakan, på den traditionella bankfinansieringens bekostnad. Detta i sin tur har lett till en relativt stökig situation när marknadens riskaptit minskat. När dammet lagt sig och risk återigen blir attraktiv blir fastighetsbranschens hemläxa att kollektivt fundera över hur framtidens finansieringsmix bör se ut. Obligationer lär inte försvinna helt men var ligger en sund balans och vilka ytterligare alternativ bör finnas med i mixen?

Hans Wallenstam, Vd på Wallenstam
Lars Norrby, Aktieanalytiker på SEB

Stefan Dahlbo, Vd på Fabege

Tema: "MAKRO VAD KAN VI FÖRVÄNTA OSS?"

Moderator: Sverrir Thór, Fråga Lou & Henrik Mitelman, Oberoende analytiker och prisbelönt krönikör i Dagens Industri


kl 16.00   Hack i kurvan eller en ny verklighet – vart är ekonomin på väg?

Henrik Mitelman är en prisbelönt krönikör i Dagens industri. Under flera år har han blivit utsedd till Sveriges bästa ekonomijournalist. Dessutom är han något så ovanligt som en företagare, oberoende analytiker, rådgivare och styrelseledamot i investmentbolag med förflutet som analyschef på SEB. Under årens lopp har Henrik gjort sig känd som en entusiastisk föreläsare som gärna talar om globala megatrender och världsekonomiska förändringar. Nu ska han besvara den eviga frågan - vart är vi på väg? 

Talare:    Henrik Mitelman, Oberoende analytiker och prisbelönt krönikör i Dagens Industri

Panel :   "Hur navigerar bolagen i den nya miljön"

Malin Rosén, CFO på Brinova
Erik Granström,
Aktieanalytiker på Carnegie

Ulrika Hallengren, Vd på Wihlborgs


kl 17.00   Summering av dagen
 

ONSDAG 12 JULI

Tema:   " TRANSAKTIONSMARKNADEN. VÄRDERINGAR OCH MARKNADENS SYN PÅ FASTIGHETSBOLAGEN"
Moderator: Sverrir Thór & Linda Lagerdahl, Fråga Lou

kl 09.05   Istid eller islossning? Hur mår transaktionsmarknaden i juli 2023?

Efter några kvartal med iskyla på den svenska transaktionsmarknaden har aktiviteten sett ut att öka något under våren 2023. Köpare och säljare som tidigare varit långt ifrån varandra, som det heter på fikonspråk, tycks börja hitta gemensam grund igen och det finns förhoppningar om en relativt aktiv höst. Isen verkar tina en aning men räcker det för att prata om en islossning?

Talare:    Joakim Arvius, vd på Colliers Sverige

Panel:    Börsen eller värderarna – vem har rätt?

Så fort de ekonomiska orosmolnen började hopa sig på horisonten i början av 2022 satte det sina spår i fastighetsbolagens aktiekurser. En omvärdering som på många sätt alltjämt pågår men samtidigt kan det sticka i ögonen att bolagens egna värdering av de egna tillgångarna inte här hängt med. Vad förklarar gapet mellan aktiemarknadens och direktmarknadens värdering av tillgångarna och vem har egentligen rätt?
Arvid Liepe
, CFO på Wihlborgs fastigheter

Jonas Olavi, allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot Equties
Ulrika Lindmark
, Head of Valuation, Newsec

Panel:    Vad krävs för att aktiemarknadens syn på fastigheter ska vända?

”Nattsvart för fastigheter på börsen”. Den rubriken, eller i alla fall någon närbesläktad, har man med jämna mellanrum kunnat läsa i affärsmedia och även om det förvisso stundtals har sett mörkt ut är branschens syn på marknadsläget nog aningen ljusare än aktiemarknadens. Börsen brukar vara långt före den mer trögrörliga direktmarknaden så ljusningen kommer vi få se där först men vad krävs för att vi ska komma dit och vilka parametrar är det    

Johan Edberg, aktieanalytiker på Handelsbanken
Jonas Andersson
, Fund Manager på Carnegie
Niclas Höglund, Head of Research på JLLTema:    "VAD VILL ANALYTIKERNA SE FRÅN BOLAGEN?"

Moderator: Sverrir Thór & Linda Lagerdahl, Fråga Lou

 

kl 10.13 Frågestund/Heta stolen: Vad vill analytikerna se från bolagen?

Aktieanalytikernas bedömningar och förväntningar är en viktig del i aktiemarknadens prisdynamik, ett köp- eller säljråd kan exempelvis bidra till stora kursrörelser, för att inte tala om när en rapport över- eller underpresterar i förhållande till analytikerkonsensus. I detta avslutande pass sätter sig fastighetsbolagen i heta stolen och grillas av analytiker.

Analytiker: Markus Henriksson, ABGSC och Viktor Hökenhammar Pareto Securities  
                   Diös
                   
Platzer
                   Wihlborgs                

 

Analytiker: Niklas Wetterling, DNB och Stefan Andersson, Danske Bank
                   Balder
                   Catena
                   Wallenstam

Analytiker: Jan Ihrfelt, Kepler Cheuvreux och Fredrik Cyon, Carnegie
                   Brinova
                   
Fabege

kl 11.55      Summering av dagen och avslutning

Lennart Mauritzson, Vd på Backahill 

KMD2023_värdar_inkl KMD logo.jpg
bottom of page