PROGRAM

Onsdag 10 juli

08.00   Utlämning av inträdesbadgar i Hotel Skansens Courtecy disk.

Företagspresentationer

(Alla presentationer spelas in och kommer att finns tillgängliga efter eventet)
 

Företagspresentationer

08.00  Atrium Ljungberg
 
          "Delårsrapport jan-jun 2019"

          Annica Ånäs, Vd
             Lokal: Konferenslokal Kongressen

09.30  Catena           

            "Att utveckla logistikpositioner för morgondagens handel"

             Benny Thögersen, Vd

             Peter Andersson,  vVd, CFO , Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg

             Lokal: Bjäre
 

09.30  Brinova   "Brinova - med ett ben i framtiden"

             Per Johansson, Vd
             Malin Rosén, vVd 

             Lokal: Bjäre

 

10.00  Fabege

            "      "

            namn

            Lokal: Bjäre

10.00   Fastpartner  "Delårsrapport jan-jun 2019 och bolagets hållbarhetsarbete"

             Sven-Olof Johansson, Vd

             Christopher Johansson, vVd

             Daniel Gerlach, CFO
             Lokal: Båstad

10.30   Wihlborgs Fastigheter AB  "Delårsrapport jan-jun 2019"

             Ulrika Hallengren, Vd

             Arvid Liepe, CFO

             Lokal: Bjäre

10.30   Platzer    "        "

             P-G Persson, Vd

             Lokal: Båstad

11.00   Diös   "Trender för framgångsrik stadsutveckling"

             Mia Forsgren, kommunikationschef

             Lokal: Bjäre

11.00   Balder   "Bolagspresentation" 

             Erik Selin, Vd 
             Lokal: Båstad

11.30  Lunch på Papas

12.45  Samling i Kongressen, Hotel Skansen

12.55  Kapitalmarknadsdagarna 2019 - Erik Paulsson hälsar välkommen till dag 1
           Anders Nelson, Vd på Backahill

              Huvudmoderator: Gunther Mårder, Vd på Företagarna

13.00  "pågår"
           
pågår

               Panel: 

               Knut Rost, Vd på Diös 

               P-G Persson, Vd på Platzer 

               Ulrika Hallengren, Vd på Wihlborgs

               Analytiker:

               Erik Granström, Carnegie

13.40  "Vilken är vinnaraktien?" - Duell
           
 Annica Ånäs, Vd på Atrium Ljungberg  

               Knut Rost, Vd på Diös
               Sven-Olof Johansson, Vd
Fastpartner

               Åsa Bergström, vVd och CFO på Fabege


               Analytiker:

               David Flemmich, Handelsbanken

               Tobias Kaj, ABG Sundal Collier

14.20  Paus

14.50  "Fastigetsaktierna - Vart flyter investerarnas pengar?"
           
AP4, Olle Nyström, Senior portföljförvaltare fastigheter

   

               Panel:

               Biljana Pehrsson, Vd på Kungsleden 

               Ilija Batljan, Vd på SBB Norden 
 

               Analytiker:

               Henrik Livijn, Carnegie Investment Bank 

15.20  "Vilken är vinnaraktien?" - Duell
           
 Benny Thögersen, Vd påCatena

               Erik Selin, Vd  på Balder                
               P-G Persson, Vd på Platzer

               Ulrika Hallengren, Vd på Wihlborgs
              
 
               Analytiker:

               Albin Sandberg, Kepler Cheuvreux

               Nicklas Höglund, Nordea

16.00  Paus

16.30  "Urbanisering - Urban Express"
           Per 
Schlingmann
              

17.20  Summering av dagen

17.30  Mingelstund innan middagen
           
- 18.00 Buss från torget till Riviera
              - 18.45 Buss från Riviera till Hamnplats 3

19.30  Middag på Hamnplats 3

              - 22.00 Buss från Hamnplats 3 till Riviera avgår med jämna mellanrum fram till kl 23.00

0

Tisdag 9 juli

PROGRAM

KAPITALMARKNADSDAGARNA 2020
8 juli 2020, kl 10.00-11.30

I år ges inte möjlighet att ses fysiskt, istället anpassar vi oss och hälsar dig välkommen till en fartfylld digital livesändning i sann Båstadanda.


Vi diskuterar aktuella frågeställningar som just nu berör vår bransch utifrån ett kapitalmarknadsperspektiv.

Nedan angivna tider är ungefärliga.

Kl 10.00   

Välkommen till Båstad Kapitalmarknadsdagar 2020
Erik Paulsson hälsar välkommen till Kapitalmarknadsdagarna i Båstad tillsammans med dagens huvudmoderator Günther Mårder, vd på Företagarna   
 
 
Kl 10.05   

Läget i fastighetsbranschens - nu, till hösten och efter pandemin?  
Den svarta svanen Corona har skakat om världen. Hur står sig fastighetssektorn och vad kan vi vänta oss av tiden efter?
 
Deltagare: 

Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
Benny Thögersen, vd på Catena
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs

 
 
KL 10.17   

Så här tänker vi om finansieringen för att kunna hantera den nya marknaden

Deltagare:   Bolagens CFO:er kommenterar
 
 
Kl 10.21   

Kundernas beteende i den nya världen 
Kommer hyresgästerna att agera annorlunda efter ett halvår med fysisk distansering?

Hur påverkar detta förutsättningarna för fastighetsbolagen och deras affärsmodeller.
 

Deltagare: 

Per Johansson, vd på Brinova
P-G Persson, vd på Platzer
Stefan Dahlbo, vd på Fabege

 
 
Kl 10.33   

Stabilt ägande på en marknad i snabb förändring
 
Deltagare: Intervju med Lennart Mauritzon, vd Backahill
 
 
Kl 10.36    

Vilket ansvar har fastighetsbolagen för att driva en hållbar utveckling?  
 Kraven på och granskningen av bolag ökar vad gäller både miljö, socialt ansvarstagande och                  bolagsstyrningsfrågor. Ligger fastighetsbolagen iframkant eller ej?
 
Deltagare:  

Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
Knut Rost, vd på Diös
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs

 
 
Kl 10.48    

Så här tänker vi om finansieringen för att kunna hantera den nya marknaden
 
Deltagare:      Bolagens CFO:er kommenterar
 

 
Kl 10.52    

Transaktionsmarknaden efter pandemin
Vad kommer att driva förutsättningarna framåt? Utländska pengarna. Skvalpvalutans effekter               på svenska fastighetsmarknaden.
 
Deltagare:

Benny Thögersen, vd på Catena
Knut Rost, vd på Diös
Stefan Dahlbo, vd på Fabege
 

 
Kl 11.04    

Så här tänker vi om finansieringen för att kunna hantera den nya marknaden
 
Deltagare:    Bolagens CFO:er kommenterar
 
 
Kl 11.08   

Fastighetsvärdering i en osäker tid – hur säkra är marknadsvärderingarna?  
Skillnaderna är ofta betydande när det gäller värdet som värderarna sätter på bolagens              fastighetsbestånd och vad marknaden sätter för pris. Varför är skillnaderna så stora när                 marknadsvärderingar ska tillämpas? 

 
Deltagare:   

Arvid Liepe, CFO på Wihlborgs
Per Johansson, vd på Brinova
P-G Persson, vd på Platzer
Åsa Bergström, vice vd samt ekonomi- och finanschef på Fabege
 

 
Kl 11.20   

Så här tänker vi om finansieringen för att kunna hantera den nya marknaden
 

Deltagare:   Bolagens CFO:er kommenterar
 
 
Kl 11.24   

Kapitalmarknadsdagarna 2021 i Båstad – var kommer fastighetsbranschen att befinna sig?
 
Deltagare:  

Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
 Lennart Mauritzon, vd Backahill
 Stefan Dahlbo, vd på Fabege
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs

 

Värdar för Kapitalmarknadsdagarna 2020 är: 

Kontakt

För frågor, avbokning eller ändring i din anmälan vänligen kontakta
Maria Mickels, tel: 070 304 74 72 eller kapitalmarknadsdagarna@fabege.se