top of page

PROGRAM 2024

 

 

Tisdag 9 juli

08:30    Samling i kongressen
             Anna Bellman

 

Företagspresentationer
Moderator: Anna Bellman

 

08:40    Diös, vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson

09:00    Fabege, vd Stefan Dahlbo och CFO Åsa Bergström i samtal med Anders Elvinsson, Michael Johansson

09:20    Brinova, vd Per Johansson och CFO Malin Rósen

09:40    Platzer,vd Johanna Hult-Rentsch och CFO Fredrik Sjudin

10:00    Mingel och fika

10:20    Wihlborgs, vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe

10:40    Balder, vd Erik Selin och CFO Ewa Wassberg

11:00    Catena, vd Jörgen Eriksson

11:20    Wallenstam, vd Hans Wallenstam och CFO Susann Linde

11:40    Lunch på Papas

12:50    Samling i kongressen

13:00    Välkommen till KMD
             Lennart Mauritzson, vd, Backahill
             Anna Bellman

 

TEMA 1: Hållbarhet och stadsutveckling
Moderator: Anna Bellman

 

13:05    Presentation 1: Är den levande staden bilfri?

    I storstäder som New York, Paris, London och München har stora gröna reformer och
    trafikskiften genomförts med bl.a. bilfria zoner med bättre luft, ökad lokal handel och större
    flöden av människor som följd. Samtidigt tenderar stora förändringar i stadsmiljön att stöta
    på motstånd och bilen är fortfarande ett välanvänt transportmedel. I andra storstäder, som
    San Fransisco, gapar kontoren och gatorna tomma när många arbetar hemifrån. PM
    Nilsson, vd för Timbro, delar med sig av sin syn på i vilken riktning städerna bör utvecklas för
    att vara attraktiva och trivsamma. 
   
Talare: PM Nilson, vd Timbro

13:40    Panel 1:

    Med avstamp i ovanstående samtal diskuterar panelen hur svenska fastighetsbolag kan
    förhålla sig till och påverka städernas framtida utformning, och vad det får för betydelse för
    affären.

 • Mia Forsgren, kommunikationschef Diös

 • Stefan Dahlbo, vd Fabege

 • Johanna Hult-Rentsch, vd Platzer

 • Hans Wallenstam, vd Wallenstam

14:00    Mingel och fika

 


TEMA 2: Finansiering och risk
Moderator: Anders Elvinsson, Michael Johansson

14:30    Presentation 2A: Samtal med Martin Persson, Head of Large Corporates & Institutions
             Nordea kring oron på obligationsmarknaden och fastighetsbolagens risk exponering.

 

14:50    Presentation 2B: Comeback för fastighetssektorn på obligationsmarknaden

    Efter ett par magra år för fastighetssektorn på obligationsmarknaden ser det nu ut att ha
    lossnat rejält. Hur fungerar egentligen dynamiken på denna marknad, vilka lärdomar kan
    dras av svångremmen och hur ser den nordiska kapitalförvaltaren Alfred Berg på sektorn nu
    jämfört med tidigare?
   
Talare: Anna-Karin Hempel, Senior portföljförvaltare Alfred Berg

 

15:10    Panel 2:

    Med avstamp i ovanstående tema diskuterar panelen finansieringsstrategier för framtidens
    fastighetsmarknad.

 • Jonas Eriksson, Corporate Development & IR Balder 

 • Malin Rosén, CFO Brinova

 • Åsa Bergström, CFO Fabege

 • Arvid Liepe, CFO Wihlborgs

 

15:30    Mingel och fika

 


TEMA 3: Transaktionsmarknaden och värderingar
Moderator: Anders Elvinsson, Michael Johansson

 

16:00    Presentation 3A: Istid eller islossning – hur mår transaktionsmarknaden?

     Max Barclay utforskar den senaste utvecklingen inom transaktionsmarknaden i Norden.
     Presentationen analyserar trenderna i transaktionsvolymer, identifierar faktorer som
     påverkar marknaden och diskuterar framtidsutsikterna för fastighetstransaktioner i Sverige,
     Norge, Danmark och Finland. Genom att belysa både nuvarande utmaningar och
     möjligheter ges en omfattande bild av transaktionsmarknadens tillstånd och framtida
     potential.
     
Talare: Max Barclay, vice vd Newsec

 

16:20    Presentation 3B: Marknadstrender och deras potentiella konsekvenser

     Under ett turbulent decennium har förutsättningarna för bostads-, kontors- och

     logistiksegmenten reviderats och vi står inför en tid av förnyelse. Med fokus på investerares       sökande efter kvalitet och Sveriges stabilitet som utgångspunkt, är det nu viktigt att granska       dagens marknadstrender och deras potentiella konsekvenser för segmenten.
     
Talare: Niklas Samuelsson, vd Savills Sverige

16:40    Panel 3: 

     Med avstamp i ovanstående trendspaning diskuterar panelen vad de nya
     marknadsförutsättningarna kan få för påverkan på bolagens strategier.

 • Erik Selin, vd Balder

 • Per Johansson, vd Brinova

 • Jörgen Eriksson, vd Catena

 • Erik Klang, affärsstrateg Wallenstam

17:00    Summering (Anna Bellman)

17:00    Slut dag 1

19:00    Mingel Norrviken

19:30    Middag

 

Onsdag 10 juli

 

09:00    Godmorgon

 

TEMA 4: Makro, geopolitik, omvärld
Moderator: Anna Bellman

09:05   Presentation 4A: Geopolitik, centralbanker och makroekonomi – hur

            påverkas Sverige?

    En turbulent omvärld med risker som kan påverka Sverige och den ekonomiska
    utvecklingen. Vad gör de stora centralbankerna? Hur agerar Riksbanken? Vilken inverkan
    får det på den svenska konjunkturen och vilka demografiska utmaningar står vi inför?
    
Talare: Annika Winsth, Chefsekonom Nordea

                              

09:35    Presentation 4B: Wildcards - geopolitiska skiften för investerare H2 2024
             
Talare: Henrik von Sydow, Omvärldsstrateg på Carnegie

09:55    Panel 4:

    Med avstamp i ovanstående tema diskuterar panelen vilka skiftningar i omvärlden som
    bolagen särskilt kommer att hålla ett öga på.

 • Jörgen Eriksson, vd Catena

 • Johan Dernmar, IR-chef Diös

 • Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs
   

10:15    Mingel och fika

 

TEMA 5: Fastighetsbolagen under lupp – styrkor och svagheter
Moderator: Anna Bellman

10:45   Analys och diskussion:

   Några av fastighetssektorns mest namnkunniga analytiker ger sin syn på styrkor, svagheter,
  potential och risker i de medverkande fastighetsbolagen. Utifrån analysen får representanter
  från bolagen möjlighet att svara och tydliggöra sina strategier och framtidsutsikter. En
  uppskattad dialog som genom sina olika perspektiv ger en matnyttig bild av respektive bolag
  och fastighetsbranschen i sin helhet.

 

   Analytiker: Viktor Hökenhammar Pareto Securites och Stefan Andersson Danske Bank

 • Knut Rost, vd Diös

 • Johanna Hult-Rentsch, vd Platzer

 • Hans Wallenstam, vd Wallenstam
                   

   Analytiker: Niklas Wetterling DNB och Lars Norrby SEB

 • Erik Selin, vd Balder

 • Stefan Dahlbo, vd Fabege

 • Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs
   

   Analytiker: Jan Ihrfelt Kepler Cheuvreux och Viktor Stenlöf ABG Sundal Collier

 • Per Johansson, vd Brinova

 • Jörgen Eriksson, vd Catena

 

11:55    Summering och avslutning

             Anna Bellman, Anders Elvinsson, Michael Johansson
             Lennart Mauritzson, vd, Backahill

 

12:00    Avslutande lunch på Papas

 

Programmet kan komma och förändras och uppdateras löpande.

bottom of page